De tre gavene

enkeltverk
2012
olje på lerret
61,5 cm × 51 cm


De tre gavene

De tre vismennenes gaver til det nyfødte barnet i Betlehem forbinder jul og påske. Gullet peker på Jesu konge­verdighet, røkelsen peker på hans tjener- og offervilje, myrra peker på hans lidelse og smertefulle død. Gavene i bildet er tildekket fordi de forteller om det som først vil vise seg i framtiden.

Betydninger forberedes i det skjulte før de bryter gjennom til full synlighet i verden. Hva en gitt hendelse egentlig handler om, ser vi tydeligere i ettertid. Dette gjelder ofte også det forutsagte eller forberedte. Den hele sannhet kan være vanskelig å se.

Når vi gir hverandre gaver, er det en vesentlig side ved dette at tingen er innpakket. Hemmeligholdelsen og overraskelsen er en del av gaven. Vi viser gjennom valg av gave at vi ser den andre, og derfor vet hva som passer til den gaven gis til.

De tre hellige mennene som besøkte Jesusbarnet, bekreftet ved sine gaver at de hadde sett hvem den nyfødte virkelig var, og ville komme til å bli. De hadde lest dette i stjernehimmelen, vandret ut, lett etter ham og funnet fram til krybben.

I gudstjenesten er brødet og vinen tildekket fram til innstiftelsen av nattverden. Da først avdekkes det som skal skje, her og nå.