Den runde steinen 1–3

serie 1–3
2014
arbeid på papir
23 cm × 53 cm


Den runde steinen

Vann former steiner. Vanndråper kan gjøre en kantete stein trillrund. Den skjulte kraften, hemmeligheten, ligger i gjentagelse over tid. År ut og år inn. Virksomhet og tilblivelse er ett og samme. Et menneske blir formet og dannet i hverdagen. Våre gjøremål, vaner, og hvordan handlingene blir utført, gjør oss langsomt til den vi etter hvert blir. Derfor er det gamle uttrykket en hellig alminnelig hverdag noe mer enn bare fine ord.

Den runde steinen har samme form som solskiven på himmelen og glorien.

En flom av vanndråper kan løfte og flytte fjell, bryte opp asfalterte veier.  

En rund stein bærer vannets signatur.