Den tomme graven, 2

enkeltverk
2007
maleri
71 cm × 61 cm


Den tomme graven, 2

Eva Berges ornamentale bilder virker som fragmenter av en større sammenheng som er blitt borte – som de tilfeldige restene av et stort puslespill. Vi aner at mye er gått tapt og at det kan være vanskelig inntil det umulige å rekonstruere det helhetsbildet fragmentene stammer fra. Og likevel vil de få brikkene vi har igjen, antyde et fravær, en tapt helhet, som ikke lar seg gjenskape.    Gunnar Danboldt, 2009