Det ene frøet I–V

serie 1–5
2012
olje på lerret
80 cm × 60 cm


Det ene frøet I–V

V. I luften

Motivet er stiliserte frøkapsler i sin luftige, flyvende tilvær­else, før de faller til jorden for å finne rotfeste.

Jeg har gjort frøene til utfoldede blomster for å illustrere at de, gjemt inne i sin lukkede reisekapsel, drømmer om sol, regn og blomstring. Et inntrykk er gitt et uttrykk. Det handler om beskyttelse og utsatthet. Fargens varme glød og sto≠lighet bærer det enkle bildet.


IV. Korset

Nederst, midt i bildet, er korset. Her som motivets nøkkel. I den etiopiske kirkes ikonografi er korset sett og utformet som livets tre, en nøkkel og kors i ett, ofte rikt og blomst­rende ornamentert. En nøkkel gir frihet til å åpne opp eller låse igjen.

I dette bildet åpner korset opp for lyset, morgendagens lys. Her er også frøene framstilt som lysbærere. Frøkapslene bringer livets lys gjennom jord og natt, opp til sol og utfoldelse.


I. Krybberom

Motivets grunnform er en krybbe som er brettet ut i fire himmel­retninger. Bildets midtpunkt kan tolkes som en ramme som venter på et bilde. Mørket er fordrevet og samlet, men tilstedeværende og vitne rundt det forventede som skal skje.

Tanken er også at menneskets tilblivelse er å være ventet.


II. Gravstedet

Det svartes egenskap er å ikke ta i mot lyset.

I dette bildet dekker det ugjennomtrengelig tette mørket så stor del av billedflaten at det virker ubehagelig innestengt. Åpningene med de lysende røde frøkapslene rundt har et brennende, kraftfullt utrykk. De skal være sterke nok til å motarbeide mørkets krefter. De er av samme ild som stjernene på natthimmelen.

Bildets grunntegning er den samme som i Frøets hukommelse om blomst, med undertittelen Det firefoldige.


III. Bildet fremkalles

En ny alterduk brettes ut. Den er vevet i ett stoff uten sømmer, slik Jesu Kristi kjortel er. Den er vevet av lyset. Det er lysets kledning og kaster ingen skygger. Her er ingen glemte mørke kroker, det er det gjennomlyste verket, det framkalte bildet. Framkalt i mørkerommet.