Det svakeste ledd I–III

serie 1–2
2007
olje på lerret


Det svakeste ledd