Et rom blir til

enkeltverk
2012
olje på lerret
61,5 cm × 51 cm


Et rom blir til

Vårt ord ark kan tolkes ut fra flere bøyninger av grunnordet.

Arc som kasse, kiste
Arcan som hemmelig, skjult
Arceo som innelukke, utelukke
Architectura som bygningskunst
Arcula som lite skrin

Det opprinnelige ordet kan ha betydd å danne et første innerom i et uendelig kosmisk uterom, et endelig rom inne i et uendelig, nesten som en ny dimensjon skapt av menneskehender, en kunstnerisk urhandling. Jeg ser for meg et barn som holder en eske i hendene.

Pythagoras mente at det uendelige er en helvetesmaskin. Det foregår en kamp mellom det endelige og det uendelige. Gud er endelig og én.

Jordkloden er på sin måte endelig og én, og kalles den store arken i forhold til den lille arken som Noah bygget. Kirkerommet er også en ark.

I bildet skapes et rom. Det todimensjonale og det tredimensjonale trekker motivet i forskjellige retninger og skaper spenninger og flertydighet.