Fergestedet

enkeltverk
2014
arbeid på papir
12 cm × 65 cm


Fergestedet

Her har jeg sett på fergens bevegelser som en sløyfeformasjon. Den knytter to adskilte steder sammen som en sløyfe i vannet.