Grunnfjellet

enkeltverk
2014
maleri
150 cm × 150 cm


Grunnfjellet

Jeg kjente grunnfjellet under føttene mine.
Christoffer