Hjulet

enkeltverk
2010
maleri
80 cm × 60 cm


Hjulet