Det manglende bilde

enkeltverk
2007
maleri


Det manglende bilde