Horisontens alterring

enkeltverk
2007
maleri
71 cm × 61 cm


Horisontens altering

Horisonten er synsranden vår. Det er der vi ser solen synke bort og gjenoppstå. Den skiller natt og dag. Det er en liknende grense i det tradisjonelle kirkerommet, ved alterringen, når denne er utformet som en halvsirkel foran alteret. En tilsvarende halvsirkel bak alteret danner da, apsis, korets bakgrunn. Utsmykkningen viser Jesus og disiplene sittende til bords ved innstiftelsen av nattverden; den nye pakt. Det hele danner en forestilling om at vi som mottar brødet og vinen i dag er i et bordfellesskap med Jesus og disiplene. Et «der og da» blir til et «her og nå».Vi er ved en grense som samtidig er brudd – og gjensynssted. Alteret er plassert i øst, soloppgangens sted. Snarøya, 17.06.09