Horisontens alterring I

enkeltverk
2012
olje på lerret
61 cm × 76 cm


Horrisontens alterring I

Himmel og jord
Bildet handler om å se verden i skapelsens lys, fra et tilblivelsessynspunkt.

Gud opprettholder den kosmiske orden ved å skape hvert øyeblikk, natt og dag. Derved motarbeides kaos’ krefter, og livet får utvikle seg. Han uttaler skaperord, og det han sier, blir til.

På den første skapelsesdagen sier han:

«Det skal bli en hvelving midt i vannet! Den skal skille vann fra vann.» Gud laget hvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen, fra vannet som er over hvelvingen. Og det ble slik. Gud kalte hvelvingen himmel. (1 Mos 1, 6–8)

Jeg har tenkt på vann og himmel, en vannhimmel. Blåfargen som er brukt, har noe ungt og nyutsprunget ved seg. Det er dåpsvannets farge, ikke havets. Jeg har latt bildet få være litt uferdig for å underbygge motivet om tilblivelse.