Horisontens alterring II

enkeltverk
2012
olje på lerret
61 cm × 76 cm


Horisontens alterring II

Brudd- og gjenkomststed

Bildet forestiller Det nye Jerusalems tak og tårn som senkes ned fra himmelen. Røde blomster skyter knopper opp av det gamle Jerusalems jordskorpe.

Tanken bak motivet er at bruddstedet er gjenkomststedet, og at disse har et forhold til hverandre også når bruddet er totalt.

Den rødmende rosa-tonen øverst i bildets bakgrunn står i kontakt med blomsterranden nederst. Fargenes umerkelige overgang fra rødt til gult kan tolkes som en mer eller mindre synlig forvandling mellom himmel og jord. I Herrens bønn sier vi: «La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.»

Horisonten er i dette bildet alterring og møtested. Den er også synsranden vår, der vi ser solen synke bort og stå opp igjen.