I bokens bilde

serie 1–2
2014
arbeid på papir


I bokens bilde

Og jeg vil dekke deg med håndflaten til jeg er kommet forbi. Så vil jeg ta hånden bort; da kan du se meg bakfra, men ansiktet mitt kan ingen se.
2 Mos 33, 22–23 

Bladark i tilblivelsens lys. Bla i bokens bilde. Boken åpnes og alt blir til. Blanke ark er ulevd liv, det som ikke fikk skje, og det som ikke ble gjort. Hvert oppslag er en ny dag. Den høyre og venstre siden kan ligne to åpne hender. Øyeblikkets handlingsrom. Baksidene er søvn og ukjent framtid. Det som har vært, lukkes. Nye dager åpner seg. Bla videre. Når boken lukkes for alltid, er den hel.