Krybberom I

enkeltverk
2012
olje på lerret
50 cm × 50 cm


Krybberom I

Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.
Luk 2,7

Mitt land sier livet, er himmel og jord hvor kjærlighet bor, hvor kjærlighet bor.
Grundtvig, «De levendes land»

Bildet viser jordkloden som et himmel­legeme og vårt hjem, den bebodde verden og Jesu Kristi fødested. Jeg har tenkt på verdens­rommet som en stjernesal og stallen som hele jordens krybberom.

Stjernetyderne fra Østen fikk høre: Dette skal dere ha til tegn: «Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe».

En nyfødt kjærlighet sover i barnet. Det er fortalt som en kosmisk hendelse. Hinnen mellom det synlige og det usynlige viskes ut. Barnet er som et slør som lar det nyskapte lyset skinne gjennom seg. Jeg har gitt motivet en blåfarge som minner om dyp søvn.

Julefortellingen har en uvanlig form for troverdighet; det utroliges troverdighet. Budskapet forteller om vår klode som stedet der sakramentet oppbevares og menneskets forvalteransvar for alt det skapte, her i livets hage.

Påsken og julens budskap hører sammen. Julens lille barn, påskens lidende tjener og gjenkomstens herre er en og den samme.