Lammet 1–2

serie 1–2
2014
arbeid på papir
22 cm × 28 cm


Lammet

I Bibelen brukes lammet som uttrykk for uskyld og tillit. Det må antagelig et dyr til for å gi uskylden et fullt ut troverdig bilde. Lammet har tillit til bonden som skal slakte det. Jesus Kristus kalles også Agnus Dei, Guds Lam. Voksne mennesker, barn og dyr er forvaltere av hverandres tillit.