Linduken

enkeltverk
2014
maleri
150 cm × 150 cm


Linduken