Mønsterdannelse 1–9

serie 1–9
2014
arbeid på papir
33 cm × 23 cm


Mønsterdannelse

Når barn får en blyant i hånden for første gang, setter de et punkt og en strek på arket. Punktet og streken er liksom skjelettet vi deretter henger alt på når vi tegner eller skriver. Jeg har sett på hvordan disse to modulene kan utvikle seg til innviklede mønstre. Hvordan et bilde blir til.  

Frihåndstegning er noe fundamentalt annerledes enn det konstruerte. Alt ble skjevere og skjevere jo lenger bort fra utgangspunktet jeg fortsatte å gjenta ornamentet. Flaten begynte å krumme og vri seg. Det oppsto bøyningsmønstre. 

Kosmos utvider seg like mye innover som utover. Håndfaste ting består av uendelig mye mer tomrom enn materie. Alt svever, snurrer rundt og farer av gårde. Mye henger i hop. Både stjerner, støv og vann vil helst komme sammen og danne grupper. Materien i kroppen din er like gammel som universet. Liv er gjenbruk. Materialet er gitt en gang for alt og alle. Tråden som holder det hele sammen, kan kalles Jeg er