Vann

enkeltverk
2014
arbeid på papir
12 cm × 65 cm


Vann