Vinduet mot øst

enkeltverk
2014
arbeid på papir
12 cm × 65 cm


Vinduet mot øst

Øst er soloppgangens og alterets sted. Det er et gjensynssted. Orienten er i øst. Ordet orientering betyr å vende seg mot øst. Det er der den nye dagens første solstråle viser seg.